30 Wrzesień 2023 05:59:55
Nawigacja
Ostatnie artykuły
· RODO Klauzura inform...
· Jak mogę złożyć ...
Powitanie

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych

Przy pomocy tej strony będziecie mogli poznać ofertę Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji

Jak zacząć?
W pierwszym kroku należy się zarejestrować wybierając opcję Rejestracja Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji, logujemy się do swojego konta za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.

Kierunki kształcenia

Technikum

technik mechanik
technik spawalnictwa
technik prac biurowych
technik pojazdów samochodowych
technik technologii chemicznej

Branżowa Szkoła I Stopnia

ślusarz - z uprawnieniami spawacza
operator urządzeń przemysłu chemicznego
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających

W przypadku problemów z rejestracją można pobrać podanie (gotowy wzór podania w formacie doc) i złożyć je w sekretariacie szkoły. Rejestracja kandydata odbędzie się w sekretariacie szkoły. Telefon kontaktowy 134352020

Dodatkowe informacje znajdują się w menu Pytania i odpowiedzi

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Pytania i odpowiedzi: Informacje o rekrutacji
Pytania i odpowiedzi >Informacje o rekrutacji
Ile mogę złożyć podań?Jak mogę złożyć podanie?Kiedy zmieni się status mojego podania?
Ile mogę złożyć podań?
Do każdego typu szkoły jedno podanie, gdzie typ szkoły to:
Technikum:
Technik mechanik,
Technik handlowiec,
Technik pojazdów samochodowych,
Technik mechatronik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Ślusarz z uprawnieniami spawacza,
Sprzedawca,
Mechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowy,
Lakiernik,
Operator obrabiarek skrawających.
Do góry
Jak mogę złożyć podanie?
Podanie do złożenia w szkole możesz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://www.rekrutacja.zsjedlicze.szkolnastrona.pl/ po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.
W kolejnym kroku należy wybrać z menu dodaj podanie.
Po wybraniu typu szkoły oraz zatwierdzeniu wyboru przyciskiem dodaj podanie możesz wydrukować dodane podanie/podania i podpisane przez Ciebie oraz Twoich rodziców złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu w terminie od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.
Jeżeli wykorzystałem/am gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłem/am je w sekretariacie to czy mogę zarejestrować się on-line?
Aplikacja rekrutacji on-line działa na zasadzie asystenta w przygotowaniu podania do złożenia w szkole.
Jeżeli wykorzystałeś/aś gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłeś/aś je w sekretariacie to Twoje dane zostały wprowadzone do aplikacji w celu przeprowadzenia dalszego naboru więc rejestracja nie jest już możliwa, gdyż Twój PESEL i pozostałe dane są już w bazie danych.
W momencie dostarczenia pozostałych dokumentów naboru - świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu po rozdaniu świadectw. dane te będą uzupełniane w celu przyjęcia Cię do szkoły.
Do góry
Kiedy zmieni się status mojego podania?
Status podania z domyślnego zostanie zmieniony na potwierdzony po dostarczeniu wydrukowanego i podpisanego podania przez Ciebie i twoich rodziców/opiekunów do sekretariatu Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu w dniach od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.
Kolejny raz status Twojego podania zmieni się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2016 r. do godz. 15:00 z potwierdzony na zakwalifikowany lub niezakwalifikowany. Związane to jest z przyjmowaniem świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE
Od 15 do 25 lipca 2016 r. do godz. 15:00 trwa potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów. W tym okresie po dostarczeniu oryginałów dokumentów zmieni się status Twojego podania z zakwalifikowany na przyjęty do szkoły.
Do góry
32,302 unikalne wizyty PA