07 Grudzień 2023 15:01:07
Nawigacja
Ostatnie artykuły
· RODO Klauzura inform...
· Jak mogę złożyć ...
Powitanie

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych

Przy pomocy tej strony będziecie mogli poznać ofertę Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji

Jak zacząć?
W pierwszym kroku należy się zarejestrować wybierając opcję Rejestracja Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji, logujemy się do swojego konta za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.

Kierunki kształcenia

Technikum

technik mechanik
technik spawalnictwa
technik prac biurowych
technik pojazdów samochodowych
technik technologii chemicznej

Branżowa Szkoła I Stopnia

ślusarz - z uprawnieniami spawacza
operator urządzeń przemysłu chemicznego
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających

W przypadku problemów z rejestracją można pobrać podanie (gotowy wzór podania w formacie doc) i złożyć je w sekretariacie szkoły. Rejestracja kandydata odbędzie się w sekretariacie szkoły. Telefon kontaktowy 134352020

Dodatkowe informacje znajdują się w menu Pytania i odpowiedzi

Finansujemy koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Nawigacja
Artykuły » Informacje o rekrutacji » RODO Klauzura informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów)
RODO Klauzura informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do szkoły jest Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, ul. Tysiąclecia 15, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43 520 20 , mail: zs.jedlicze@idsl.pl ,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe
w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, e-mail idooswiaty@powiat.krosno.pl,
3) dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły (realizacja obowiązku szkolnego), zgodnie z Ustawą z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017. poz. 2198 ze zm.) oraz na podstawie
art. 6 ust.1 lit c ww. ogólnego rozporządzenia,
4) dane osobowe zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej, będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dana osoba, będzie korzystać z kształcenia,
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
6) kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia,
8) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.
34,810 unikalne wizyty PA